VTC14_Lỗ hổng từ đăng kiểm tàu, thuyền(VTC14) – Phương tiện thủy quay trở lại đăng kiểm hiện chiếm một tỉ lệ rất thấp, đạt chưa tới 70%. Trong khi đó hoạt động xử phạt lại khá mờ nhạt, nên vi phạm đường thủy luôn có những diễn biến khá phức tạp, khó kiểm soát.

Nguồn:https://vesovietlott.com/

Views:
70
Article Tags:
Article Categories:
Hướng Dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *