Trâu húc nhau lao vào nhà dânTrâu hóc nhau và lao vào nhà dân. Trận chiến diễn ra gay cấn không kém chọi trâu đồ sơn, kéo dài hơn 60 phút và đây là đoạn gần cuối.Trâu lao vào nhà chủ, may măn không ai việc gì. đây là hai trâu chọi nghiệp dư nhưng xem cứ như chọi trâu đồ sơn.

Nguồn:https://vesovietlott.com/

Views:
70
Article Tags:
Article Categories:
Hướng Dẫn

Comments

  • Thằng quay ngu vãi

    Tony Nguyễn February 26, 2020 6:20 am Reply
  • Nhạc như lồn

    Hang Ung February 26, 2020 6:20 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *