Nhạc niệm phật mới [Nam Mô A Di Đà Phật] – Chất lượng caoNghe nhạc Phật là phương pháp giúp tịnh tâm, giảm phiền muộn và vui sống

Người thợ dùng gổ hay xi măng làm tượng Phật.
Họa sĩ dùng giấy, màu tạo ra hình Phật.
Chúng ta dùng ngôn ngữ để lưu xuất ra danh hiệu Phật.
Tất cả đồng có công đức vô lượng.

Về ý nghĩa danh hiệu Phật rất thâm sâu.
Mình trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật bạn ráng đọc nhe.

Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?
– Nam là Thủy Giác, A Di Đà là Tương Tục Giác, Phật là Bản Giác.
– Nam Mô là Năng Niệm, A Di Đà là tương Tục Niệm, Phật là Sở Niệm.
– Nam Mô là Giới Luật, A Di Đà là Thiền Định, Phật là Trí Tuệ.
– Nam Mô là Thế Gian Giới, A Di Đà là Pháp Giới, Phật là Vô Sai Biệt Giới, Vô Sở Hữu Cảnh Giới, Vô Trụ Xứ Cảnh Giới.
– Nam Mô là Thường, A Di Đà là Tịch, Phật là Quang.
– Nam Mô là Diệu Quán Sát Trí, A Di Đà là Bình Đẳng Tánh Trí, Phật là Đại Viên Cảnh Trí.
– Nam Mô là Phi Hữu, A Di Đà là Phi Vô, Phật là Không Tánh, Phi Hữu Phi Vô Định Tánh.
– Nam Mô là Như Thực Hữu, A Di Đà là Như Thực Không, Phật là Như Thực Bất Không.
– Nam Mô là Sai Biệt Trí, A Di Đà là Vô Sai Biệt Trí, Phật là Pháp Hải Tuệ Công Đức Vô Tận Tạng Viên Mãn Trí.
– Nam Mô là Phương Tiện Lực, A Di Đà là Cứu Cánh Lực, Phật là Dung Thông Phương Tiện Siêu Việt Cứu Cánh Lực.
– Nam Mô là Ly Trần, A Di Đà là Ly Căn, Phật là Ly Thức.
– Nam Mô là Chuyển Y Tạng, A Di Đà là Vô Tận Thiện Căn Tạng, Phật là Quyết Định Chính Giác Tạng
– Nam Mô là Ly Cẩn Tạng, A Di Đà là Niết Bàn Tạng, Phật là Như Huyễn Giải Thoát Tạng.
– Nam Mô là Trang Nghiêm Phật Quốc Độ, A Di Đà là Thành Tựu Vô Biên Phật Quốc Độ, Phật là Như Huyễn Thập Phương Hoa Tạng Thế Giới Hải.
– Nam Mô là Gia Trì Lực, A Di Đà là Tiếp Dẫn Lực, Phật là Tự Tánh Tương Ưng Nhiếp Thọ Lực.
– Nam Mô là Khai Thị Vô Lượng Trí, A Di Đà là Thâm Nhập Chánh Giác Trí, Phật là Quang Minh Phổ Chiếu Trí.
– Nam Mô là Thế Gian Giải, A Di Đà là Giác Ngộ Giải, Phật là Nhất Thiết Trí Chiếu Thập Phương Viên Mãn Giải.

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Chúc quý vị nghe nhạc phật có những khoảng thời gian an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui sức mạnh

Nam mô a di đà phật, nam mô bổn sư thích ca mau ni phật,

Kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, huynh đệ thật nhiều yêu thương và xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho tất cả luôn được sức khỏe dồi dào, đạo tâm kiên cố và tiếp tục cống hiến được thật nhiều khả năng sức lực vào việc hoằng dương Chánh Pháp.

Nguồn: https://vesovietlott.com

Xem thêm bài viết khác: https://vesovietlott.com/huong-dan

Views:
83
Article Tags:
Article Categories:
Hướng Dẫn

Comments

 • Nam mô a di da phat

  Trang Phạm thị May 18, 2020 3:07 am Reply
 • 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

  Quốc-Tuệ Huỳnh May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô a di đa phật

  Hà Nguyễn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • XIN THƯỜNG NIỆM
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Long Quách May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn🙏

  quocdat dao May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Ytrruuggftjtttr

  Hoang Ngan May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô a di đã phật

  hoang ha May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Cảm ơn người đã đăng bài phước báu vô lượng a Di Đà Phật.

  Linh Truong May 18, 2020 3:07 am Reply
 • 인신난득(人身難得)
  불법난봉(佛法難逢)
  염불난신(念佛難信)
  一易速必 極樂往生 成佛門 上盡一形 下至十聲 下至一念 刹那刹那 念念不捨 念念相續 萬知萬能萬德洪名
  專修南無阿彌陀佛 彌陀本願 稱名念佛!!!
  나무아미타불!
  NamuAmitabul!!
  南無阿彌陀佛!!!

  아미타성천 May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam.Mo.A.Di.Da.Phat.hay.lam.con.rat….thichnghe.a

  Đồng Hoàng Văn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô a di đạ phật con cầu cho cha mẹ con sống lâu trăm tuổi sống lâu trăm tuổi với chúng con

  Thảo Thạch May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mo a di đa phât

  Minh TíTs May 18, 2020 3:07 am Reply
 • 1/5/2020

  Giang Nguyễn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô a di đà Phật. Cầu mong các chư phật phù hộ cho con sớm có thêm em bé. A di đà Phật.

  Hằng Nguyễn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Tôi tin nhan adiđa cuu đo . Nguyên niem adiđa phat danh . Nguyện vang sanh adiđa tinh đo . Nguyên cuu đo hết thay chúng sinh

  Yen Mai May 18, 2020 3:07 am Reply
 • 🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
  KÍNH XIN CÁC VỊ PHẬT PHÙ HỘ CHO CON TÂM LUÔN TỊNH . 🙏🙏🙏

  lưuvong chống May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam A Di Da Phat

  Ngọc liễu Nguyễn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Hội hướng ba coi sáu đường pháp giới chúng sanh đồng trọn thành phạt đạo

  Le Le May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Adidaphat

  Le Le May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho thế giới bình an nhà nhà no ấm hp thoát khỏi bể khổ

  Thanh Tran Ngoc May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nhiều phật quá 🦘

  Kim Dung Hoàng May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô a di đà phật 🙏

  Kim Dung Hoàng May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật gia hộ cho tất cả chúng sanh chưa siêu thoát sớm được siêu thoát.xin Đức Phật Độ cho chúng sanh trên cõi ta bà, sớm nhận ra đường về sen nở, thoát vòng khổ ải trầm luân. Nam mô A Di Đà Phật.

  Nguyễn Văn Sơn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Quy mạng lễ a di đà phật
  Ở phương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vãng cúi sinh đức từ bi tiếp độ nam mô a di đà phật

  Tiểu Bối Timmy May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô a di đà phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô quán thế âm bồ tát

  Dieu Nguyen May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Con Nam mô a Di da phật
  🙏

  Thanh thao Tran May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật Quán thế âm bồ-tát

  Đức Lý May 18, 2020 3:07 am Reply
 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật

  Bùi Thị Minh Tâm May 18, 2020 3:07 am Reply
 • A di da phat

  Thi Anh Huynh May 18, 2020 3:07 am Reply
 • K

  Phat Tien May 18, 2020 3:07 am Reply
 • con xin cho con nguễn gia bảo học giỏi

  Hoan Nguyen May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Võ Thị chót 54 bớt khổ hết bịnh ung thư tai qua nạn khoi adidaphat

  Phát Nguyễn May 18, 2020 3:07 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🌷🙏🌷

  Thinhanh Pham May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Dung that cuoc song nay toan kho dau suong thi nhu con gio kho tkj nkjeu phat dan ta den noi hiet kho dau nkung sao con khog tke dut dc lam tham khog the kim nen cam xuc tu tam tich duc ma sao tam con van khog duoc an long con khog duoc yen

  tuan duyen May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Rq6

  Dang Family 908 May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Con cau cho vn va the gioi binh an

  Thi Anh Huynh May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mo a da phat nam mo a dj da phat me oi me do cho dan van phj dc bjnh an thu 2 dc ve voi con nge me a dj da phat

  Peanut TV May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam mô tây phương cực lạc với dê dai từ dê bi phổ độ chúng sanh nam mo A Di Đà Phật

  Store Huynh Quang May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Mẹ con ăn dễ tính hơn

  Hien Nưeruoiklbmxcvwqguyen May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật……..,………..

  Nam Nguyen May 18, 2020 3:07 am Reply
 • Con .lạy phật vì phật đá phù hộ con may mắn và bình an

  Lien Hoang May 18, 2020 3:07 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *