Đốt vàng mã, liệu người âm có nhận được?VTC9 | Nhà Phật không dạy đốt vàng mã cho người quá cố để báo hiếu. Đốt vàng mã chỉ là quan niệm “trần sao âm vậy” trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Vậy đốt vàng mã liệu người âm có nhận được?

—-
#VTC9 #Tintức24h #Thờisựtrongngày

Nguồn:https://vesovietlott.com/

Views:
100
Article Tags:
Article Categories:
Hướng Dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *