Bán sách niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 ( đắc lắc ) xuất bản năm 2014 download mới nhấtNội dung cuốn sách niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 (đắc lắc)

Phần I: Đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu.

Part I: Administrative Unit, land and Climate.

Phần II: Dân số và Lao động.

Part II: Population and Employment.

Phần III: Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.

Part III: National accounts and state budget.

Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.

Part IV: Investment and Construction.

Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở kinh doanh cá thể.

Part V: Enterprise and Individual establishments.

Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Part VI: Agriculture, forestry and fishing.

Phần VII: Công nghiệp.

Part VII: Industry.

Phần VIII: Thương mại và Du lịch.

Part VIII: Trade and Tourism.

Phần IX: Chỉ số giá.

Part IX: Price.

Phần X: Vận tải, B­ưu chính và Viễn thông.

Part X: Transport, postal services and telecommunications.

Phần XI: Giáo dục.

Part XI: Education.

Phần XII: Y tế, Văn hoá, Thể thao.

Part XI: Health, Culture, Sport.

Phần XIII: Mức sống dân cư và An toàn xã hội.

Part XIII: Living Standard and Social security

Phần XIV: Một số chỉ tiêu các tỉnh tây Nguyên

Part XIV: some main indicators ò highland provinces

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố (Các năm).
Xin liên hệ với Ms Hằng: 0935 18 68 38

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://vesovietlott.com

Xem thêm bài viết khác: https://vesovietlott.com/thong-ke

Views:
118
Article Tags:
Article Categories:
Thống Kê

Comments

  • cho em hỏi sách chỉ có số liệu của năm 2013 phải không ạ??

    Nguyễn Thị Mai Liên May 24, 2020 11:23 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *